Going RETRO – hvorfor ikke en app?

 

Hvorfor ikke en app?

– spørger folk. Og svaret er:

Med skattejagten Aarhus With a Quest ønsker vi at facilitere en følelse af hjemlighed mellem jer og omgivelserne, at skabe et rum for nærvær og opmærksomhed. Det er kun jer – og collagen – og byen.

Gammeldags? Retro!

Why not an app?

– people ask. Well, the answer is this:

With the treasure hunt Aarhus With a Quest we wish to facilitate a feeling of familiarity between you and the surroundings, to create a space of presence and attention. It is only you – and the collage – and the city.

Old-fashioned? Retro!