Gratis aktiviteter i Aarhus for børn og voksne

Skattejagten Aarhus With a Quest giver forslag til gratis aktiviteter i løbet af ruten. Dvs. I kan have en hel dag med oplevelser i byen – uden at det koster en formue.

Linkene her til  kulturnaut.dk og visitaarhus.dk er gode med oversigter over gratis aktiviteter i Aarhus.

kulturnaut.dk kan du vælge mellem forskellige kategorier af arrangementer der foregår i Aarhus kommune på dine valgte datoer.

Visitaarhus.dk viser en liste over steder og faciliteter i byen med fri afbenyttelse.

I With a Quest synes vi gratis oplevelser i en by ikke bare er god service, det er en måde at byde folk velkommen på. Kunne flere kulturelle institutioner se en fidus i at droppe symbolske entréer, også for voksne…?

Free activities in Aarhus for children and adults

The treasure hunt Aarhus With a Quest offers hints for free activities along the trail. This means that you can have a whole day of experiences – without it having to cost a fortune.

These links to kulturnaut.dk and visitaarhus.dk are good with lists of free activities in Aarhus.

With kulturnaut.dk you can choose between different categories of events that are happening in the Municipality of Aarhus on your specific dates.

Visitaarhus.dk shows a list of places and facilities in the city with free use.

Kostenlose Aktivitäten für Kinder und Erwachsene

Die Schatzsuche Aarhus With a Quest bietet Vorschläge für kostenlose Aktivitäten entlang der Route. Das bedeutet, dass Sie und Ihre Familie einen ganzen Tag Sightseeing in der Stadt verbringen können – ohne ein Vermögen ausgeben zu müssen.

Die Links hier zu kulturnaut.dk und visitaarhus.dk bieten einen guten Überblick über die kostenlosen Aktivitäten in Aarhus.

Auf kulturnaut.dk können Sie zwischen verschiedenen Kategorien von Veranstaltungen wählen, die in der Gemeinde Aarhus für den von Ihnen ausgewählten Zeitraum stattfinden.

Visitaarhus.dk zeigt eine Liste der Orte und Facilitete in der Stadt mit freier Nutzung.