Gratis aktiviteter i Aarhus for børn og voksne

Skattejagten Aarhus With a Quest giver forslag til gratis aktiviteter i løbet af ruten. Dvs. I kan have en hel dag med oplevelser i byen – uden at det koster en formue.

Linkene her til  kulturnaut.dk og visitaarhus.dk er gode med oversigter over gratis aktiviteter i Aarhus.

kulturnaut.dk kan du vælge mellem forskellige kategorier af arrangementer der foregår i Aarhus kommune på dine valgte datoer.

Visitaarhus.dk viser en liste over steder og faciliteter i byen med fri afbenyttelse.

I With a Quest synes vi gratis oplevelser i en by ikke bare er god service, det er en måde at byde folk velkommen på. Kunne flere kulturelle institutioner se en fidus i at droppe symbolske entréer, også for voksne…?

Free activities in Aarhus for children and adults

The treasure hunt Aarhus With a Quest offers hints for free activities along the trail. This means that you can have a whole day of experiences – without it having to cost a fortune.

These links to kulturnaut.dk and visitaarhus.dk are good with lists of free activities in Aarhus.

With kulturnaut.dk you can choose between different categories of events that are happening in the Municipality of Aarhus on your specific dates.

Visitaarhus.dk shows a list of places and facilities in the city with free use.

For With a Quest free activities in a city are not only good service, it is a way to welcome people. Could more cultural institutions see a point in letting go of symbolic entrance fees, also for adults…?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *